Վերաքննիչ դատարանի նիստի ամբողջական ձայնագրությունը

Վերաքննիչ դատարանի նիստի ամբողջական ձայնագրությունը
Վերաքննիչ դատարանի նիստի ամբողջական ձայնագրությունը, 19․02․2010