Ստեփան Սարգսյանը Հորիզոնի եթերում

Ստեփան Սարգսյանը Հորիզոնի եթերում

Ստեփան Սարգսյանը Հորիզոնի եթերում, 31.01.2010թ.