ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ