Դատական նիստերի ամբողջական ձայնագրությունը

Դատական նիստերի ամբողջական ձայնագրությունը
Առաջին նիստ, 03․12․2009
Երկրորդ նիստ, 04․12․2009